< til startsida .grumant.no

GRUMANT

 - ГРУМАНТ

middelalderen

1900-tallet

2000-tallet

   utnyttelse

lenker

 

utnyttelse

Russland og Norge står i særstilling mht defacto utnyttelse av Nordishavet og polare strøk på denne sida av jordkloden. Dette omfatter historisk også det som på norsk betegnes Svalbard, dvs områdene som omfatter øygruppa Spitsbergen. Systematisk samhandling og felles utnyttelse av området har imidlertid i liten grad skjedd. Dette er en av erkjennelsene tilgrunn for forslaget fra Guvernør Jurij A. Jevdokimov av Murmansk oktober 2007 om opprettelse av felles industriell frisone på Spitsbergen/Grumant, noe som kunne gitt gjensidige synergieffekter innen fiske, olje og annen forretningsutvikling, og tilføre også norsk side forretningsutvikling.

 

Norske sentralmyndigheter har imidlertid tidvis blitt beskyldt for å bryte Svalbard-traktaten bl.a med objekter av potensiell militær betydning. Tiltross for at Storbritannia med flere "overdro" Svalbard fra det "Sovjet"-okkuperte Russland til Norge i 1920 er graden av eiendomsrett bestridt internasjonalt. Svalbard hører dermed ikke inn under norske nordområder, eller norske deler av grenseregionalt samarbeid som Kolarctic, jf www.kolarctic.ru.