< til startsida .grumant.no

GRUMANT

 - ГРУМАНТ

middelalderen

   1900-tallet

2000-tallet

utnyttelse

lenker

1900-tallet

Frem til 1920-tallet hadde området status som ingenmannsland, tross to staters praktiske territorielle krav. Utfra den ene pretendenten sin svake internasjonale stilling med borgerkrig, besluttet stormaktene å tildele den andre pretendenten suverenitet over området, som ble betegnet "Svalbard". Russland/SSSR deltok ikke i avtalen. I den grad "Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker" kan defineres å ha handlet på vegne av Russland godkjente denne omsider den nevnte traktaten i 1935.